Privacyverklaring

Pay it forward – Funtastic legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw betrokkenheid als donateur, vrijwilliger, dienstverlener of (vertegenwoordiger van een) deelnemer. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.  

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur, vrijwilliger, dienstverlener of (vertegenwoordiger van een) deelnemer. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan. Pay it forward – Funtastic zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Blog op WordPress.com.